dissabte, 7 de març de 2009

Care Santos

Care Santos és el nom de ploma de Macarena Santos (Mataró, el Maresme, 8 d'abril de 1970), escriptora catalana (en català i castellà).visità l'Ies Montsià el 19 de febrer als alumnes de 1er i 2on de la ESO.