dilluns, 15 de setembre de 2008

La nostra biblioteca (2008-2009)

La biblioteca d’aquest IES està ubicada a la planta baixa (a la part dreta de l’entrada al centre). És un espai cèntric, de fàcil accés, amb una bona il·luminació i allunyat del soroll.

Està equipada amb taules i cadires suficientment noves. Té una distribució que facilita diversos tipus de treball simultani: personal o en grup. Està organitzada en zones diferenciades: un espai d’estudi i lectura; un espai de lectura informal; i una zona multimèdia (amb 7 ordinadors per als alumnes i 1 per al professorat de biblioteca). És un espai prou gran (85 m2 ), amb un important volum documental de més de 6.000 volums, organitzats per matèries en prestatgeries; també hi ha un espai destinat a revistes, diaris... Les noves catalogacions, normes, informacions diverses... s’exposen, periòdicament, en un tauler per tenir informada la comunitat educativa.

La persona responsable de la biblioteca és una professora amb plaça definitiva : Pilar Elena Monllaó i Moreno. Col·laboren amb ella en les tasques pròpiament de biblioteca, dos professors més: David Arasa i Burjales i Eva Fuster i Viñes. També hi ha un Equip de Millora de la Biblioteca format per professors del centre que participen en activitats de dinamització de la biblioteca i optimització dels seus recursos; aquests professors són: Rosa Aguilar i Sola, Arcadio Andrés i Solanes, Pau Avellan i Guillem, Mª Dolors Callau i Brull, Susanna Castells i Martí, Eva Fuster i Viñes, Lluïsa Llopis i Piera, Gabriel Perles i Lledó, Montse Rosales i Castellà, Lucia Tomàs i Lorente i Pilar Elena Monllaó i Moreno.

La biblioteca està oberta per a poder estudiar, treballar... :

- tots els dies en horari lectiu dels alumnes sota la vigilància dels professors encarregats de la biblioteca o professors de guàrdia al centre.

- fora de l’horari lectiu dels alumnes: dilluns de 14 a 15h.

dimarts de 17 a 19h.

dijous de 17 a 18h.

Les hores d’atenció al públic són:

Dilluns: d’ 11 a 11’30 h.

de 14 a 15h. (Horari no lectiu per als alumnes)

Dimarts: de 10 a 11h.

d’ 11 a 11’30h.

de 17 a 19h. (Horari no lectiu per als alumnes)

Dimecres: de 9 a 10h.

d’ 11 a 11’30h.

Dijous: d’ 11 a 11’30h.

de 17 a 18h. (Horari no lectiu per als alumnes)

Divendres: de 10 a 11’30h.

La biblioteca de l’IES Montsià ofereix als alumnes de 1r i 2n de batxillerat unes classes de repàs, totalment gratuïtes, de llengües (català, castellà i anglès), matemàtiques i experimentals impartides per professors del centre amb l’objectiu d’ajudar els alumnes en aquells continguts dubtosos o que volen consolidar. L’horari d’aquestes classes és tots els dilluns:

- Anglès: de 16 a 17 hores

- Llengua catalana i castellana, experimentals i matemàtiques: de 17 a 18 h.

Classes de reforç gratuïtes

La biblioteca de l’IES Montsià ofereix, gratuïtament, unes classes de reforç impartides per professors del centre a tots aquells alumnes de 1r i 2n de Batxillerat que necessitin un reforç, vulguin aclarir dubtes o tinguin interès a reforçar o assolir continguts de diferents matèries. L’horari de les classes és:

DILLUNS, de 16 a 17 h. ANGLÈS

(professora: Carme Ferré)

de 17 a 18 h. EXPERIMENTALS

(professora: Núria Gisbert)

MATEMÀTIQUES

(professora: Maribel Romero)

LLENGUA CATALANA I CASTELLANA

(professora: Rhut Clemente

Els interessats a assistir-hi poden comunicar-ho a la biblioteca del centre (en horari d’atenció al públic), directament durant les hores d’aquestes classes de reforç, o bé, demanar informació a la secretaria del centre.

divendres, 12 de setembre de 2008

LA NOSTRA BIBLIOTECA

La biblioteca d’aquest IES està ubicada a la planta baixa (a la part dreta de l’entrada al centre). És un espai cèntric, de fàcil accés, amb una bona il·luminació i el màxim allunyat del soroll.

Està equipada amb taules i cadires suficientment noves. Té una distribució que facilita diversos tipus de treball simultani: personal o en grup. Està organitzada en zones diferenciades: un espai d’estudi i lectura; un espai de lectura informal; una zona multimèdia. És un espai prou gran 85 m2, amb un important volum documental de més de 6.000 volums, organitzats per matèries en prestatgeries; també hi ha un espai destinat a revistes, diaris.... Les noves catalogacions, normes, informacions diverses... s’exposen. periòdicament, en un tauler per assabentar la comunitat educativa.

La persona responsable de la biblioteca és una professora amb plaça definitiva : Pilar Elena Monllaó i Moreno. Col·laboren, amb ella, en les tasques pròpiament de biblioteca, dos professors més: David Arasa i Burjales i Eva Fuster i Viñes. També hi ha un Equip de Millora de la Biblioteca format per professors del centre que col·laboren en activitats de dinamització de la biblioteca i optimització dels seus recursos; aquests professors són: Anna Muñoz i Pago, Susanna Castell i Martí,

Eva Fuster i Viñes,

Lucia Tomàs i Lorente,

Arcadio Andrés i Solanes,

Rosa Aguilar i Sola, Josep Mº Tena i Mulet, Rhut Clemente i Martín i Gemma Mestre

La biblioteca està oberta en horari lectiu dels alumnes sota la vigilància dels professors de guàrdia corresponents i una hora fora de l’horari lectiu: de 14,30 a 15,30, els dijous.

Les hores d’atenció al públic són:

DILLUNS: 9 a 10 h.

11 a 11,30 h.

15,30 a 16,30 h.

DIMARTS: 11 a 12,30 h.

DIMECRES: 9 a 11,30 h.

12,30 a 13,30 h.

DIJOUS: 10 a 12,30 h.

14,30 a 15,30 h.

DIVENDRES: 11 a 12,30 h.